Tvorba prezentácií je dnes už pomerne rozšírená možnosť, ako formou obrázkov, textu, či dokonc aj videa, prehľadným a hravým spôsobom vyzdvihnúť nejaký produkt, službu, spraviť zaujímavú prednášku, seminár a podobne.

Prezentácie našli miesto vo všetkých oblastiach života človeka od obchodu, až po vzdelanie. Mnohí poznáme klasickú formu prezentácie, kde sa veľmi často používa program z balíka pod názvom Microsoft Office – PowerPoint.

Tvorba prezentácie v PowerPoint programe

 

Toto však nie je samozrejme jediná možnosť, ako vytvoriť kvalitnú a najmä prehľadnú prezentáciu, ktorá upúta a zaujme tých, ktorých má svojim obsahom osloviť. Hovoríme tu o tzv. Prezi prezentácii.

SKÚSTE NAMIESTO POWERPOINTU NOVÉ PREZI!

Oproti klasickej prezentácii v PowerPointe sú tu zjavné určité rozdiely. V Prezi dávate všetko na jedno miesto naraz, to znamená, že najprv si vyberiete vhodné texty, obrázky, grafické prvky a podobne a všetko si uložíte na jednu plochu. Môžete s nimi ľubovoľne manipulovať, zväčšovať, zmenšovať, usporiadať tak, aby ste videli súvislosti a nestratili sa. Ak ich máte zoradené na jednej súvislej ploche a usporiadané, stačí už len určiť poradie jednotlivých krokov v časovom slede. Možno to znie na prvý pohľad náročne, no v skutočnosti je tvorba takejto prezentácie veľmi jednoduchá a zábavná. A výsledok bude stáť za to, pretože Prezi vám zaručí originálnu, dynamickú a vizuálne príťažlivú prezentáciu. Výsledný efekt pôsobí, ako pútavý filmový príbeh, nie len ako klasické, suché prehadzovanie obrázkov a textov.

AKÉ SÚ ĎALŠIE VÝHODY PREZENTOVANIA V PREZI?

Ďalšími výhodami sú, že Prezi podporuje tiež najnovšie mobilné technológie a prezentáciu môžete spustiť priamo z internetu. Samotná tvorba prezentácie prebieha veľmi intuitívne. Vyberáte si vhodné šablóny pre váš projekt, umiestňujete obrázky a texty, využívate nástroje programu Prezi, ktoré sú v ponuke a obohatia vašu prezentáciu o grafické a vizuálne príťažlivé prvky. Na konci váš čaká odmena v podobe výsledku, ktorý vyzerá, ako videofilm, nie len ako jednoduché naskakovanie okien za sebou. Základný program si možno stiahnuť bezplatne na stránke Prezi.com. Alebo môžete rovno tvoriť vašu prezentáciu on-line. Za rozšírenú verziu si však treba priplatiť.

Tvorba prezentácie v ZOOM-ovacom programe Prezi