Naozaj dobrá prezentácia má rozprávať pútavý príbeh. Asi to znie ako celkom lacné klišé z amerického filmu, avšak v skutočnosti je to jedna z najcennejších rád, ktorú môžete dostať od najlepších prezentátorov sveta, ktorí sa tomuto povolaniu venujú už dlhé roky. Prečo je pútavý príbeh v prezentácií taký dôležitý?

Je to jednoduché. Pretože príbehy vnášajú do prezentácie emócie, ktoré si naše podvedomie zapamätá skôr ako len suché fakty. Skúste sa vrátiť do detských čias, keď ste od svojich rodičov počúvali rozprávky na dobrú noc, sledovali večerníčky, alebo zanietene so zarazeným dychom počúvali dobrodružné príbehy svojich starých rodičov. A čo je na týchto príbehoch také skvelé? No práve to, že si ich doteraz pamätáte, ako keby ste ich počuli len pred minútou, na rozdiel od fádnych faktov v prezentácií, ktorú ste videli včera a už ani dobre neviete, o čom bola.

Robert McKee raz povedal: „rozprávanie príbehov je najlepší spôsob, ako vypustiť myšlienky do súčasného sveta“ 

Robert McKee – writing mentor, ktorý sa preslávil svojimi „Story seminars“

AKO BUDOVAŤ V PREZENTÁCII DOBRÝ PRÍBEH?

Existuje viacero názorov a teórií, ako správne budovať dobrý príbeh v prezentácií. Ja vás prevediem 2 najčastejšími z nich: 

1. celá štruktúra vašej prezentácie je jeden veľký príbeh

Kráľom dobrých príbehov štruktúrovaných prezentácií je Steve Jobs. Najlepšou ukážkou je predstavenie iPhone v roku 2007, kde si najprv v jednoduchých krokoch vybudoval napätie v publiku, aby následne mohol „zasmečovať“, keď vytiahol z vrecka jeho najprelomovejšie zariadenie desaťročia – iPhone.  

AKO POSTUPOVAŤ PRI PRÍPRAVE PREZENTÁCIE S PRÍBEHOM?

  • poslucháči musia cítiť, že sa počas prezentácie niekam posúvajú. Preto pomáha, keď na začiatku prezentácie popíšete súčasnú situáciu, v ktorej sa poslucháči nachádzajú

  • potom sa venujte tomu, ako by mohla vyzerať ich situácia v budúcnosti a na záver prezentácie zoberte svoje publikum na cestu a ukážte im, ako a prečo sa môžu do tejto situácie dostať. Je však dôležité, aby poslucháči verili tomu, čo rozprávate, preto musíte byť súčasne vizionár ale aj realista

Steve Jobs – predstavenie prvého iPhone v roku 2007

2. prezentácie postavené na skutočných príbehoch

Skvelým spôsobom ako zaujať pozornosť publika je rozprávanie skutočného príbehu v prezentácií. Ideálne príbehy sú také, ktoré ste sami prežili. Rozprávanie osobnej skúsenosti má v sebe punc niečoho výnimočného. Ak nemáte vlastné príbehy, nemusíte zúfať. Veľa zaujímavých príbehov napísala história sama. Osudy vynálezcov, umelcov, objaviteľov, dobroduhov, alebo aj športovcov v sebe skrývajú napínavé dejové zvraty ako aj zásadné ponaučenia.

Pokúste sa preto nájsť vhodnú paralelu medzi takýmto príbehom a vašou témou v prezentácii.  

AKÉ PRÍBEHY MÔŽETE ROZPRÁVAŤ?

Ak ste rodený rozprávač príbehov, túto pasáž nemusíte ani čítať. Ak vám idú príbehy priamo sami od srdca, ako keby ste ich všetky zároveň aj prežili, môžete si gratulovať.

Pre tých, ktorí potrebujú trošku postrčiť a pomôcť, poďme sa na niekoľko v praxi osvečených vychytávok pozrieť:

  • vždy rozprávajte len tie príbehy, ktoré vašu prezentáciu podporia.

  • nesnažte sa byť za každú cenu zaujímavý, alebo vtipný

  • príbeh musí pritiahnuť pozornosť k téme prezentácie čo najviac

Špecifickým príkladom príbehov v prezentácií sú citáty. Pravdepodobne ste už niekedy použili citát na záver svojej prezentácie. Ešte lepším spôsobom, ako odovzdať hlavné posolstvo publiku je použiť vhodný citát a vystavať na ňom celý príbeh. Veľké množstvo citátov rozdelených podľa rôznych kategórií nájdete na web stránke GoodReaders.com

AKO A KEDY MÔŽETE PRÍBEHY ROZPRÁVAŤ?

  • rozprávať príbeh môžete začať ukážkou vhodného obrázka, alebo videa. Na slide však v žiadnom príprade nedávajte žiadne podrobnosti o svojom príbehu

  • pozornosť poslucháčov musí byť pri príbehu venovaná vám, nie vašim slidom

  • nezabudnite poslucháčom povedať, prečo im daný príbeh rozprávate

  • rozprávaním príbehu môžete celú prezentáciu zhrnúť, alebo rovnako aj začať a otvoriť danú tému – záleží len na vašej dramaturgii

všetky príbehy musia mať však jedno spoločné = emóciu

Pozrite si tento príklad:

„Zomrel kráľ a zomrela aj kráľovná. Zomrel kráľ a žiaľom zomrela aj kráľovná“ (E. M. Forster)

Vidíte v tom rozdiel? V prvom prípade zaznie len obyčajný fakt. Ale v druhom sa objaví zápletka, z ktorej vychádza emócia. Práve toto necháva priestor pre poslucháča na predstavivosť. Nenásilne ho prinúti, aby k obyčajným faktom pridal kúsok svojho ja a začal si situáciu predstavovať.

UKÁŽKA SPRÁVNEHO VÝBERU PRÍBEHU

Predstavte si, že potrebujete prezentáciu, ktorá povie o tom, že limity a obmedzenia, ktoré nás sprevádzajú sa dajú prekonať.

V taktomto prípade skúste využiť napríklad revolučnú predstavu Stevea Jobsa, že každá domácnosť bude mať raz stolný počítač na prácu a zábavu (r. 1984) 

Steve Jobs – predstavenie prvého Macintosha v roku 1984

DOBRÁ RADA OD NÁS

Nájdite tie správne príbehy a rozprávajte ich správnym spôsobom. Uvidíte, že vaši poslucháči vás budú chcieť počúvať až do konca. A naviac k tomu – začnú sa podľa vašich príbehov aj chovať.